Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/dobrylog/domains/fajnalokata.com.pl/public_html/fp-includes/core/core.fpdb.class.php on line 302
Dobra lokata

Monday, October 16, 2017

Szczególne postacie hipoteki.

Hipoteka jest jedną z rzeczowych form zabezpieczenia kredytów. Można wyróżnić kilka jej szczególnych postaci. Pierwszą z nich jest hipoteka łączna. Taka hipoteka może obciążać nie jedną nieruchomość, ale kilka, które należą do dłużnika. Takim sposobem wierzyciel może żądać zaspokojenia swoich roszczeń z dowolnej nieruchomości jaka jest na liście obciążonych. Wierzyciel sam może dokonać wyboru. Celem powstania hipoteki łącznej jest znaczne ułatwienie dla wierzycieli, a także znacznie obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia na jednej nieruchomości. Co ważne tego rodzaju hipoteka daje większe zabezpieczenie dla wierzyciela i z całą pewnością znacznie przekracza wartość wierzytelności jaka ma być zabezpieczona. Hipoteka łączne może być zarówno hipoteką przymusową jak i hipoteką kaucyjną.

Hipoteka kaucyjna jest zabezpieczeniem wierzytelności o wysokości jaka nie zostaje ustalona. Są to zabezpieczenia jakie już istnieją jak też i zabezpieczenia jakie mogą pojawić się w przyszłości. Ten rodzaj hipoteki od 2011 roku nie jest ustanawiany, ale te hipoteki kaucyjne, które ustanowiono przed 2011 rokiem dalej widnieją w księdze wieczystej, aż do momentu ich wykreślenia. W tej chwili nie jest wymagane, aby hipoteka zabezpieczała jedną konkretną wierzytelność jaka istnieje. Mamy jeszcze tak zwaną odwróconą hipotekę. Jest to pewnego rodzaju transakcja jaka zawierana jest pomiędzy instytucją finansową, a osobą fizyczną. Takie rozwiązanie jest najlepsze dla starszych osób. Dzięki odwróconej hipotece mogą uzyskać dodatkowy dochód. Wartość nieruchomości wyceniana jest i osoba korzystająca z odwróconej hipoteki otrzymuje od 30% do 70% wartości tej nieruchomości. Kwota ta uzależniona jest od wielu czynników, takich jak płeć i wiek właściciela, a także stan jego zdrowia. Im mniejszy czas dożywocia tym, lepsze warunki otrzymamy. Mówiąc prościej im bank da nam mniej lat życia tym więcej da nam pieniędzy. Trochę to przykre, ale w taki sposób działa odwrócona hipoteka.

Hipoteka dożywotnia jak sama nazwa wskazuje udzielana jest jako kredyt na dożywocie. Odsetki są dyskontowane z góry i tym samym powiększają zadłużenie. Kapitał można zainwestować i tym samym mieć stały dochód i jednocześnie jest to dodatkowe zabezpieczenie kredytu. W momencie, kiedy właściciel nieruchomości umrze, jest ona sprzedawana, a kwota za nieruchomość reguluje zobowiązanie. Przeniesienie własności natomiast polega na przekazaniu całości lub części nieruchomości w zamian za jednorazową wypłatę pieniędzy lub za dożywotnią rentę. Jest to bardzo podobne do umowy o dożywocie.